Określenie domów jako tradycyjnych nawiązuje do dawniejszych tradycji i metod jakie bywały używane w budownictwie już od dawna. Sposoby budowanie ścian wówczas były różne, albo budowano z cegieł albo używano bloczków betonowych. Niegdyś każda cegła była łączona z inną zaprawą. Teraz zaprawa ta, właściwie jej skład, w ciągu tych lat uległ zmianie, natomiast technika budowania nadal została niezmienna.

Z wybieraniem ekipy budowlanej nie ma większych problemów, ponieważ wielu fachowców zna się na budowie domów tradycyjnych, co jest największą zaletą w powstawaniu tego rodzajów domu. Można zatem wybierać i przebierać wśród fachowców, gdyż nawet gdy trzeba będzie rozstać się z jedną ekipą, po znalezieniu nowej szybko można powrócić do kontynuacji budowy.

Niebagatelną cechą domu tego rodzaju jest zwykły i znany wygląd. Projekt domu tradycyjnego nie posiada udziwnień. Materiały zastosowane w budowie również są klasyczne. Projekt domu tradycyjnego łatwo można dostosować do swoich potrzeb. Inwestor, który wybiera budynek tradycyjny spodziewa się raczej otrzymania za swoje pieniądze normalnie wyglądający dom, który jest podobny do setek innych, jakie widział wcześniej, zbudowany z tradycyjnych materiałów, tradycyjnymi metodami i sposobami. Częstym problemem jest brak umiejętności oszacowania wszelkich kosztów, jakie będzie trzeba ponieść w czasie budowy domu tradycyjnego. Jest to dosyć trudna sztuka, a w efekcie okazuje się, że dom budowany jest przez długie lata, ponieważ ciągle brakuje pieniędzy na wykonanie kolejnych prac czy wykończenie. Zabierając się za budowę takiego domu trzeba ponosić wiele wyrzeczeń. Istnieją również takie przypadki, że najpierw planowana jest budowa domu dla dużej rodziny, ale długi czas trwania inwestycji powoduje, że w międzyczasie dwójka dzieci wyprowadza się i duży dom okazuje się niewykorzystany. W bardzo dokładnym oszacowaniu kosztów budowy takie przypadki można ominąć, a w tym mogą wyręczyć kalkulatory zamieszczone na stronach biur projektowych.