Domy mieszkalne to obiekty tak przystosowane, by można było w nich zamieszkać. Przystosowanie to dotyczy zarówno ich konstrukcji oraz funkcjonalności. Domy mieszkalne dzielą się także na różne rodzaje.

Spośród podstawowych typów współczesnych domów wyróżnia się domy jednorodzinne. Trzeba jednak pamiętać, że i one dzielą się na różne rodzaje. Takie domy mieszkalne można podzielić na różne typy biorąc pod uwagę między innymi ich usytuowanie na działce oraz powiązanie z domami sąsiednimi.

W tym właśnie przypadku można wskazać domy wolno stojące- budynki przeznaczone dla jednej rodziny, stojące w pewnej odległości od granicy własnej działki i sąsiadów. Może być parterowy, wielokondygnacyjny, podpiwniczony lub nie, może mieć stromy lub płaski dach, garaż wbudowany w bryłę domu, dobudowany lub postawiony oddzielnie.

Domy bliźniacze- powstałe przez połączenie dwóch domów jednorodzinnych na wspólnej granicy ich działek. Połączenie to polega na wybudowaniu jednej wspólnej ściany, przez środek, której przebiega granica między sąsiadami. Są połączone jakimś trwałym elementem budynku.

Domy szeregowe- powstające przez połączenie kilku domów jednorodzinnych wspólnymi ścianami usytuowanymi na granicy działek. Każdy dom stoi na jednym gruncie. Domy te stykają się na granicy działki ścianami mieszkań lub mieszkań i garaży.

Domy atrialne- segment zabudowy dywanowej stoi na osobnej działce, ale problemy ciasnego, w dwu szeregach połączenia domów wymagają szczególnej uwagi.

Do budowy tych domów używa się zwykle cegieł lub pustaków ceramicznych w przypadku, gdy chodzi o ściany nośne. Mogą one być zbudowane również z tak zwanego betonu komórkowego. Z betonu wykonuje się także fundamenty takich domów. Charakteryzują się stromymi dachami. Zwykle domy jednorodzinne posiadają ogród. Dodatkowo można podzielić je na jednokondygnacyjne, półtorakondygnacyjne, czy też dwukondygnacyjne. Czasami takie domy budowane są z drewna, bądź też mają drewniany szkielet. Domy jednorodzinne zwykle spotykane są na wsiach, mniejszych miasteczkach, czy też na obrzeżach dużych miast.